Back

ⓘ Obyvatelstvo
                                               

Populácia

Populácia môže byť: ludská populácia, teda pojem populácia biológia pozri nižšie aplikovaný na druh človek súhrn obyvatelstva; počet obyvatelov zriedka: rozmnožovanie ludí, obyvatelstva súbor osôb, ktoré sa vyskytujú v určitom období na určitom ohraničenom území; čiže obyvatelstvo s určitým špecifickým znakom napr. mestská populácia a pod.; v ekonómii zodpovedá aj súboru potenciálnych výrobcov a/alebo spotrebitelov v demografii v biológii súbor jedincov jedného druhu na určitom prirodzene vymedzenom priestore v určitom čase, ktorý sa reprodukuje v priebehu velkého počtu generácií, pozri po ...

                                               

Brampton (Ontário)

Osídlenie v údoliach riek Credit River a Humber River siaha približne 8000 rokov pred n.l. V roku 1818 boli Chinguacousy a Toronto Gore Townships zmerané zememeračmi. Územie do roku 1834 John Elliott rozdelil na parcely na predaj, nazval ho "Brampton". Názov bol onedlho prebratý ďalej. Elliott pochádzal z Bramptonu v Anglicku. V roku 1853 bol Brampton založený ako dedina village. Vtedy mal viac než 500 obyvatelov. V januári 1867 sa okres Peel County odpojil od okresu County of York. Zlúčené boli od roku 1851. Brampton sa stal sídlom Peel County a od roku 1873 mal štatút mesta town. V roku ...

                                               

BB FM Rádio

BB FM Rádio je súkromná rozhlasová stanica pokrývajúca svojim FM signálom najmä mesto Banská Bystrica. Cielová skupina poslucháčov je definovaná, ako obyvatelstvo Banskej Bystrice a prilahlých lokalít v produktívnom veku.

Obyvatelstvo
                                     

ⓘ Obyvatelstvo

Obyvatelstvo je súhrn všetkých ludí na určitom území k určitému okamihu, zisťovaný podla bydliska, prítomnosti na danom území alebo podla iných hladísk ; počet obyvatelstva sa ustavične mení v dôsledku jeho prirodzeného pohybu a migrácie; stredný stav obyvatelstva je priemerný počet obyvatelstva za určitý časový úsek ; za ročný stredný stav sa prakticky berie stav k 1. júlu príslušného roku. Výskumom obyvatelstva sa zaoberá demografia.

                                     

1.1. Obyvatelstvo štátu a štátne občianstvo Obyvatelstvo

 • ak sa cudzinci na teritóriu štátu zdržiavajú neoprávnene, môže ich štát vyhostiť alebo odovzdať inému štátu
 • občania nemusia žiť na teritóriu príslušného štátu, na určitú dobu môžu opustiť svoju krajinu
 • obyvatelstvo tvoria občania štátu a cudzinci
 • medzi štátnym územím a obyvatelstvom je vzťah z hladiska historického, etnického, kultúrneho
                                     

1.2. Obyvatelstvo štátu a štátne občianstvo Štátne občianstvo

 • domovské právo je vzťah medzi obyvatelom obce a obcou, ktorý je na základe štátneho občianstva
 • štátni občania, štátni príslušníci sú osoby, ktorí sú zdrojom štátnej moci a majú povinnosť rešpektovať ústavu a zákony
 • medzi štátom a občanom je štátnoobčiansky vzťah
 • osoba, ktorá nedisponuje domovským právom, je bezdomovec v zmysle vnútroštátneho práva
                                     

1.3. Obyvatelstvo štátu a štátne občianstvo Podmienky nadobudnutia štátneho občianstva

 • narodením rodičom, ktorí sú štátnymi občanmi,
 • narodením v príslušnom štáte, adopciou maloletých osôb
 • ak je 1 z rodičov štátnym občanom príslušného štátu,
 • je zakázané odňať štátne občianstvo ktorémukolvek občanovi štátu proti jeho vôli
 • existuje dvojaké štátne občianstvo – bipolitizmus
 • naturalizáciou – najmä uzavretím manželstva s cudzincom a udelením štátneho občianstva na základe žiadosti a vydania naturalizačného aktu štátom, naturalizáciou sa nadobúda aj opciou pri cesii územia štátu