Back

ⓘ Rezident
                                     

ⓘ Rezident

Rezident je miestny obyvatel, občan, či usadlík.

Ďalšie významy:

  • vedúci agent cudzej rozviedky v určitej oblasti
  • predtým minister r. diplomatický zástupca medzi chargé d’affaires a vyslancom
  • predstavitel koloniálneho štátu v protektoráte, spravidla skutočný vládca

Daňový rezident je človek, ktorý má na území daného štátu trvalý pobyt alebo sa tam obvykle zdržiavia ide o štát životných záujmov aspoň 183 dní v príslušnom kalendárnom roku. Na takéhoto rezidenta sa vzťahujú príslušné daňové predpisy štátu, v ktorom sa zdržiava, obvykle tam musí podať príslušné daňové priznanie a platiť daň z príjmov fyzickej osoby.