Back

ⓘ Človek pracujúciČlovek pracujúci
                                     

ⓘ Človek pracujúci

Človek pracujúci aj africký Homo erectus alebo raný africký Homo erectus ; lat. Homo ergaster, Homo erectus ergaster, Homo sapiens ergaster) je druh rodu človek, ktorý žil najmä v Afrike od 1.9/1.8/1.75 mil. do 1.5/1.4/1.2/1 mil./600 000 rokov BP.

                                     

1. Postavenie v systéme

Mnohí autori druh Homo ergaster neuznávajú ako samostatný druh a príslušné nálezy klasifikujú ako súčasť maximálne poddruh druhu Homo erectus. Velmi vela textov v tomto ohlade "rezignuje" a jednoducho uvádza, že druh Homo ergaster možno zaradiť buď ako samostatný druh, alebo ako súčasť Homo erectus často sa v textoch potom píše Homo erectus/ergaster.

Menšia skupina autorov druh Homo ergaster nezaraďuje do či blízko k druhu Homo erectus, ale zaraďuje ho skôr niekde k Homo habilis, napr.

 • Thurzo 2010 a 1998 tvrdí, že Homo ergaster sú nálezy v minulosti zaraďované pod Homo habilis, teda že ide o tzv. habilinov. Ďalej v roku 1998 dodáva, že vzhladom na morfometrické znaky druhu H. ergaster predpokladáme, že ide o fylogeneticky hraničný druh medzi habilinmi a tzv. erektmi - skupiny vytvorenej z druhov H. erectus a H. heidelbergensis. Hoci z hladiska datovania existoval v rozmedzí 1.75-1.5 mil. rokov BP by sme ho mohli zaraďovať aj priamo k erektom, vzhladom na jeho "tradičný pôvod" v skupine habilinov ho v nej zatial ponechávame.
 • Aiello 1996 má popri Homo erectus skupinu" raný Homo", ktorá pozostáva z Homo rudolfensis, Homo habilis a Homo ergaster

Soukup 2005 druh Homo ergaster spomína aj v súvislosti s Homo habilis aj v súvislosti s Homo erectus. Manzi 2011 má – popri "štandardnom" Homo ergaster od 1.9 mil. – tam, kde iní majú druhy Homo habilis a Homo rudolfensis, zoskupenie "raný Homo" a dodáva, že tento raný Homo zahŕňa citát: "Homo habilis?, primitívny Homo ergaster?".

                                     

2. Rozsah pojmu taxónu

Autori pojem/taxón Homo ergaster definujú rôzne, ale vždy zahŕňa prinajmenšom najstaršie východo-africké nálezy rodu Homo okrem tých, ktoré patria do druhov Homo habilis či Homo rudolfensis. Presnejšie:

 • Pôvodne druh Homo ergaster opísali Colin Groves a Vratislav Mazák v roku 1975 ako druh zahŕňajúci niektoré vtedy pomerne nové nálezy z lokality Koobi Fora, ktoré podla názoru týchto autorov nemožno zaradiť do druhu Homo habilis. Konkrétne bol ako holotyp stanovený nález KNM-ER 992 a ako paratypy nálezy KNM-ER 730, 731, 734, 803, 806, 807, 808, 809, 820, 1480, 1805. o KNM-ER 1805 sa neskôr zistilo, že patrí do Homo habilis. Treba poznamenať, že známe nálezy KNM-ER 3733, KNM-ER 3883 a KNM-WT 15000 v čase opisu druhu ešte neboli objavené.
 • Homo okotensis – nález KNM-ER 3883
 • Homo ergaster – nález KNM-ER 1813
 • Homo kenyaensis – nález KNM-ER 3733
 • Podla Wood 1991 a 1994 zahŕňa Homo ergaster len východoafrické nálezy hominidov, ktoré sú všeobecne primitívnejšie a nevykazujú extrémnejšie prejavy derivovaných znakov, ktoré možno pozorovať u ázijského Homo erectus. Iní tieto nálezy zaraďujú ako Homo erectus a sú to najmä dobre zachované nálezy KNM-ER 3733, KNM-ER 3883 a KNM-WT 15000,?Ubajdíja Ubeidiya; 1.4 mil.
                                     

2.1. Rozsah pojmu taxónu Schwartz a Tattersall 2005

Homo ergaster zahŕňa podla autorov nálezy KNM-ER 992, KNM-ER 3734, OH 22. Dodávajú, že tradične sa pod Homo ergaster/ "afrického Homo erectus" zaraďujú najmä nálezy KNM-ER 992, KNM-WT 15000, KNM-ER 3733, ER 3883, ER 3732,? OH 9, plus prípadne Homo georgicus.

                                     

2.2. Rozsah pojmu taxónu Soukup 2005

Homo ergaster – 1.8 – 1.4 mil. BP, Afrika a možno Dmanisi; nálezy: Karari KNM-ER 1805, Nariokotome III KNM-WT 15000, Koobi Fora KNM-ER 992, KNM-ER 3733 a 3883, Ileret, možno Dmanisi Homo georgicus a "nie je vylúčené rozšírenie na územie južnej Afriky podobnosť s druhom Telanthropus capensis"

                                     

2.3. Rozsah pojmu taxónu Groves?2004

Homo ergaster a Homo cf. ergaster – nálezy KNM-ER 730, 738, 2598, 3228, 3733, 3883, 1808, KNM-WT 15000, Dmanisi A, B 775-780

                                     

2.4. Rozsah pojmu taxónu Heslip 2001

Homo ergaster – 1.7 – 1.5 mil. BP ale ďalej uvádza aj KNM-ER 3733 staré 1.8 mil. BP a OH 9 staré 1.2 mil. BP; Afrika a nález Dmanisi; nálezy: Afrika: Keňa: KNM-ER 730, 731, 819, 820, 992, 1466, 1478, 1593, 1648, 1808, 1811, 1812, 1821, 2592, 2595, 2598, 3733, 3734, 3883, 3889, 3892, 15000, Tanzánia: OH 9, OH 13, Južná Afrika: SK 847, Ázia: Dmanisi D2280, D2282

                                     

2.5. Rozsah pojmu taxónu Kreger 1998-2003

Homo ergaster – nálezy: KNM-ER 3733, OH 9, KNM-ER 992, SK 847

                                     

2.6. Rozsah pojmu taxónu Wood 2000

Homo ergaster – 1.9 až 1.5 mil.; zaraďované aj ako raný africký Homo erectus; holotyp: KNM-ER 992, paratypy: KNM-ER 730, 731, 734, 803, 806, 807, 808, 809, 820, 1480, 1805, dobre zachované nálezy: KNM-WT 15000, KNM-ER 3733, 3883;KNM-ER 820, 992.

                                     

2.7. Rozsah pojmu taxónu Zeitoun 2000

rod Homo:

                                     

2.8. Rozsah pojmu taxónu Klein 1999

Homo ergaster/africký Homo erectus – všetky nálezy Afriky medzi 1.8 mil. rokov BP a 600000 BP; iní autori zaraďujú africké nálezy staré 1.2 mil. – 600 000 BP do Homo erectus a nie do Homo ergaster; nálezy: Tarnifin/Tiganníf Ternifine/Tighennif/Palikao menej ako 780 000, ’Ajn Ma’rúf Ain Maarouf, Al-Hádžib El Hajeb, ten istý? nález má ale aj pod Homo sapiens), Sídí Abdurrahmán, Thomas Quarries posledné dve sú mladšie ako Tarnifin a teda možno už patria pod Homo sapiens, Buia Danakilská púšť, 1 mil., Gomboré II Melka Kunture, 1.3 mil. – 780 000, Konso 1.4 mil., Omo Member K L 996-17; 1.4 – 1.3 mil. rokov, Nyabusosi, Koobi Fora KNM-ER 1808, KNM-ER 3733 posledné dve 1.8 – 1.7 mil., KNM-ER 3883 trošku mladšie ako 1.7 mil., ďalšie nálezy z Koobi Fora majú 1.6 – 1.4 mil. rokov), Nariokotome KNM-WT 15 000, 1.5 mil., Olduvajská roklina OH 9 1.2 mil., OH 12, OH 28, OH 22 posledné tri: 780 – 620 000 alebo pred 1.1 mil., OH 51, OH 23 970 – 780 000), Swartkrans                                     

3. Vývojové vzťahy

Homo ergaster sa mohol vyvinúť z druhov:

 • Homo habilis alebo
 • z druhu Australopithecus sediba toto je návrh z roku 2011
 • z nejakého medzičlánku medzi australopitekmi a Homo habilis Tattersall 2008 alebo
 • Homo rudolfensis Soukup str. 623, Delson a Baab 2007 alebo
 • sa rozhodne nevyvinul z Homo habilis pozri nižšie o nálezoch KNM-ER 42700 a 42703 alebo

Z Homo egaster sa mohol vyvinúť:

 • Homo erectus a Homo mauritanicus Delson a Baab 2007 alebo
 • Homo heidelbergensis a?Homo neanderthalensis a Homo antecessor a Homo georgicus a?Homo erectus a?Homo floresiensis Mounier 2011 – Figure 1 druhá verzia) alebo
 • Homo erectus a Homo antecessor Soukup str. 218 alebo
 • archaický Homo sapiens/Homo heidelbergensis Klein 1999, Mounier 2011 – Figure 1 jedna verzia) alebo
 • Homo erectus a Homo heidelbergensis a Homo antecessor a Homo cepranensis a Homo georgicus alebo
 • Homo erectus a Homo heidelbergensis Lewin a Foley str. 17, 392 alebo
 • Homo erectus a Homo mauritanicus a Homo cepranensis Tattersall 2008 alebo
 • Homo erectus
 • Homo erectus a Homo heidelbergensis archaický Homo sapiens a Homo neanderthalensis Soukup str. 192 alebo
 • Homo erectus a Homo heidelbergensis a Homo antecessor Lewin a Foley str. 392 alebo

Poznámka: Niektoré z uvedených vývojových vzťahov predpokladajú, že Homo ergaster zahŕňa viac-menej aj všetky africké nálezy až do cca 900 či 600 000.

V roku 2007 bol opísané nálezy KNM-ER 42700 1.55 mil. BP a KNM-ER 42703 1.44 mil. BP z Ileretu Koobi Fora v Keni. Prvý bol prinajmenšom pôvodne pripísaný druhu Homo erectus/ergaster ale zaradenie je čiastočne sporné a druhý druhu Homo habilis aj toto zaradenie je mierne sporné. Závery sú: 1. KNM-ER 42700 vykazuje známky Homo ergaster aj ázijského Homo erectus, takže podla niektorých názorov stiera rozdiely medzi tými dvoma údajne samostatnými druhmi; 2. Datovanie a poloha KNM-ER 42700 a KNM-ER 42703 znižujú pravdepodobnosť možnosti, že sa Homo erectus/ergaster vyvinul z druhu Homo habilis asi v širšom zmysle, keďže tieto dva druhy podla týchto dvoch nálezov existovali dlhý čas paralelne.                                     

4. Charakteristika

Morfologická charakteristika druhu je – tak ako rozsah nálezov, ktoré doň patria – sporná v tom zmysle, že jednotliví autori udávajú iné podla nich charakteristické znaky. Napríklad Soukup 2005 u ktorého Homo ergaster zahŕňa nálezy z 1.8 až 1.4 mil. BP z východnej Afriky, možno aj Dmanisi a možno aj z južnej Afriky uvádza tieto morfologické znaky: Stavba lebky, anatómia tela a typ bipédie pripomínajúci tak raných zástupcov rodu Homo, ako aj archaických Homo erectus. Fosílne nálezy naznačujú, že ide o evolučne pokročilých hominidov, ktorí sa od druhu Homo habilis odlišovali: väčšou výškou 150-170 cm a robustnejšou stavbou tela, kratšími a širšími čelusťami, velkosťou mandibuly a pokročilejšou stavbou chrupu, výraznejším a naďalej plochým a širokým nosom, vyššou kapacitou mozgovne v priemere 600-950 cm3 a modernejším postkraniálnym skeletom.

Podla Vančatu sa príslušníci tohto druhu vyznačovali najmä archaickými znakmi na lebke a postkraniálnom skelete ako aj velmi malou velkosťou mozgu, ktorá sa príliš nelíšila od predchádzajúcich raných zástupcov rodu Homo.

Živili sa systematickým zberom rastlinnej potravy, ale boli zároveň príležitostnými lovcami a nekrofrágmi. Vo východnej Afrike žili v otvorenej savane miestami sa meniacej na lesostep.

Ich archeologickou kultúrou bola pokročila olduvajská kultúra.

Pokial ide o významné nálezy vrátane niektorých spornejších:

 • KNM-ER 3733 Homo kenyaensis je ženská lebka bez sánky 850 cm³. Má vyčnievajúci tenký nadočnicový val, nízke čelo a zaoblený záhlavný val. Čiastočne sa podobá na ázijských predstavitelov druhu Homo erectus.
 • Pozri samostatné články: KNM-ER 42700, KNM-ER 1813, človek gruzínsky, OH 9, človek swartkranský, Homo habilis wushanensis, človek predchodca, človek cepranský.
 • KNM-ER 3833 Homo okotensis je lebka, ktorá sa velmi podobá na KNM-ER 3733, s tým rozdielom, že niektoré časti lebky sú trochu hrubšie.
 • Nález z lokality Venta Micena pri lokalite menom Orce v južnom Španielsku je významný tým, že ak sa priradí k Homo ergaster, tak ukazuje, ako a že sa vôbec Homo ergaster šíril do Európy. Ide o fragment mozgovne a diafýzy ramenných kosti dieťaťa a dospelého jedinca. Vek je 1.6 Klein 1999 alebo 1.2 – 1.0 mil. rokov BP Thurzo 1998. Je však sporné, či je najmä hlavný nález ludský, vela bádatelov sa nazdáva, že ide o koňa alebo iného živočícha. Štúdia z roku 1997, ktorá imunologickými testami údajne potvrdila, že je to hominid, tieto spory neukončila.
 • KNM-ER 992 je sánka s velmi malými zadnými zubami. Viacerí autori dnes už tvrdia, že by ju teda paradoxne práve holotyp druhu bolo lepšie ju považovať za nález druhu Homo habilis.
 • KNM-WT 15000: pozri KNM-WT 15000


                                     

5. Referencie

 • Delson a Baab: Fossil humans in: McGraw-Hill Encyclopedia of Science & Technology /Access Science 2007
 • Australian Museum
 • Aiello, L. C.: Fossil evidence for human evolution in: Oxford Companion to Archaelogy, 1996
 • McKee, J. K. et al.: Understanding human evolution, 2005
 • Larousse prístup 2011
 • Tattersall, I.: The world from beginnings to 4000 BCE, 2008
 • Lewin, Foley: Principles of human evolution, 2004
 • Soukup, V.: Dějiny antropologie, 2005
 • Wood, B. et al.: Wiley-Blackwell Encyclopedia of Human Evolutio n, 2011
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →