Back

ⓘ Občianske združenie
                                               

Sova

Sova môže byť: český spisovatel Antonín Sova slovenské označenie niektorých rodov z čelade sovovité, pozri pod sovovité Sova súhvezdie postava z Medvedíka Pu, pozri Sova Pu planétka 2647 Sova SOVA môže byť: občianske združenie, pozri SOVA občianske združenie

                                               

Proti prúdu

Proti prúdu môže byť: internetové periodikum, pozri Proti prúdu internetové noviny dvojzväzkový román Eleny Maróthy Šoltésovej, pozri Proti prúdu román občianske združenie, pozri Proti prúdu občianske združenie

                                               

Návrat

Návrat môže byť: obnovenie predchádzajúceho, minulého príchod/odchod na pôvodné miesto film z roku 2020, pozri Návrat film z roku 2020 názov občianskeho združenia, pozri Návrat občianske združenie

                                     

ⓘ Občianske združenie

Občianske združenie je výsledok združovania sa občanov, ktorý je právnická osoba a nie je to politická strana ani politické hnutie, organizácia na zárobkovú činnosť, organizácia na zabezpečenie riadneho vykonávania určitých povolaní, cirkev, náboženské spoločenstvo, odborová organizácia, či štátny orgán.

Ako príklady označenia občianskeho združenia zákon výslovne uvádza spolok, spoločnosť, zväz, hnutie a klub. Združenie má svoje poslanie a stanovy.

Na Slovensku občianske združenia právne upravuje Zákon č. 83/1990 Z.z. o združovaní občanov. Register občianskych združení vedie Ministerstvo vnútra SR. Občania na Slovensku majú právo zakladať občianske združenia ak nejde o ozbrojené združenie, združenie s cielom obmedzovať práva občanov pre ich odlišnosť a pod.